YOOtheme

Юридически - экспертная группа. У нас уже есть решения для Вашего бизнеса!

  • Сторительная лицезния, Лицезнирование, СтроительСтроительный бизнесицензии, ПолученСтроительный бизнестроительной лицензии, ПолучиСтроительный бизнесьную лицензию, Продлить строительную лицензию, Лицензия на строительство. Строительная лицензия Киев, оформление разрешения на опасные работы,  охрану труда в Киеве,  Юрексгрупп, Юрекс групп. Сертификат БТИ, Профессиональная аттестация, Сертификат на проектирование, сертификат проектировщика ГАП, ГИП, квалификационный сертификат, лицензия МЧС
  • Сторительная лицезния, Лицезнирование, СтроительСтроительный бизнесицензии, ПолученСтроительный бизнестроительной лицензии, ПолучиСтроительный бизнесьную лицензию, Продлить строительную лицензию, Лицензия на строительство. Строительная лицензия Киев, оформление разрешения на опасные работы,  охрану труда в Киеве,  Юрексгрупп, Юрекс групп. Сертификат БТИ, Профессиональная аттестация, Сертификат на проектирование, сертификат проектировщика ГАП, ГИП, квалификационный сертификат, лицензия МЧС
Відомості про суб’єкта будівельної діяльності PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
30.09.2011 12:09

 Додаток 2

до Регламенту роботи

(примірний)

 Відомості про суб’єкта будівельної діяльності

(заповнюються у довільній формі)

№№

з/п

Відомості

Основні показники

та характеристики

1.

Виробничо-технічна база

Приміщення

 

Засоби виробництва

 

Оргтехніка

 

(*) Програмне

Забезпечення

 

2.

Склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем

 

(**) Керівники, професіонали, фахівці

 

Робітники(спеціальність,

форма трудових відношень)

 

3.

Технологія виробництва

 

4.

(***) Інформаційно-правове та нормативно-технічне забезпечення

 

5.

(****) Контроль якості виконання робіт

 

 Примітка: * вказуються види програмного забезпечення відповідно до заявленого переліку робіт;

** вказуються посада відповідно до випуску 64 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, кваліфікація за освітою, форма трудових відношень (працюють постійно, тимчасово, за контрактом тощо);

*** Вказуються види та способи інформаційно-нормативного та нормативно-технічного забезпечення;

**** Вказуються назва та реквізити документів організації, якими регулюється проведення контролю якості виконання робіт.

 Заявник

(посада)   ____________________ (підпис) ___________________(прізвище, ініціали) ________________________________

 

«_____» ___________ 20_ р.

М.П.