Відомості про суб’єкта будівельної діяльності

Додаток 2

до Регламенту роботи

(примірний)

Відомості про суб’єкта будівельної діяльності

(заповнюються у довільній формі)

 

№№

з/п

Відомості

Основні показники

та характеристики

1.

Виробничо-технічна база

Приміщення

 

Засоби виробництва

 

Оргтехніка

 

(*) Програмне

Забезпечення

 

2.

Склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем

 

(**) Керівники, професіонали, фахівці

 

Робітники(спеціальність,

форма трудових відношень)

 

3.

Технологія виробництва

 

4.

(***) Інформаційно-правове та нормативно-технічне забезпечення

 

5.

(****) Контроль якості виконання робіт

 

 

Примітка: вказуються види програмного забезпечення відповідно до заявленого переліку робіт;

** вказуються посада відповідно до випуску 64 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, кваліфікація за освітою, форма трудових відношень (працюють постійно, тимчасово, за контрактом тощо);

*** Вказуються види та способи інформаційно-нормативного та нормативно-технічного забезпечення;

**** Вказуються назва та реквізити документів організації, якими регулюється проведення контролю якості виконання робіт.

 Заявник

 

(посада)   ____________________ (підпис) ___________________(прізвище, ініціали) ________________________________

 

«_____» ___________ 20_ р.

М.П.

Компания «Юрекс Групп» - это команда высоко-квалифицированных специалистов и экспертов, в построении и сопровождении строительного бизнеса в Украине.  Зная специфику рынка строительных услуг, мы как никто лучше сможем помочь Вам в создании Вашего прибыльного бизнеса с минимальными затратами и главное в соответствии со всеми законодательными нормами Украины.

Контакты